ฝ่ายการตลาด  :

  คุณอรพรรณ  นวลเศรษฐ
            ที่อยู่              :   50/1,50/19 ม.3 ถ.รามคำแหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
            เบอร์ติดต่อ     :   โทรศัพท์ :  08 1754 7420, 08 6338 3379, 08 6338 3397, 0 2373 0721, 0 2373 0722    โทรสาร :  0 2373 8380
            อีเมล์             :  support@cscltd.co.th 

     

Copyright © 2004 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved